V/v thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1983/UBND-NN
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày hiệu lực 16/08/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới