Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, vụ án tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 260/KH-UBND
Ngày ban hành 19/08/2021
Ngày hiệu lực 19/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, vụ án tham nhũng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới