V/v triển khai thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế
Số ký hiệu văn bản 2181/UBND-VP
Ngày ban hành 04/09/2021
Ngày hiệu lực 04/09/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lường Văn Nguýn
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới