V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2187/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới