V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 2203/UBND-TTr
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới