V/v hoàn thiện hồ sơ tự chấm điểm và đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” các cơ quan, đơn vị năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3216/UBND-GDĐT
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung V/v hoàn thiện hồ sơ tự chấm điểm và đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” các cơ quan, đơn vị năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-3216. cv hoan thien ho so tu cham diem va danh gia xep loai _don vi hoc tap_.pdf
thong-tu-22 - DANH GIA XEP LOAI DON VI HOC TAP - BO.pdf
Văn bản mới