Tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 135/BC-BCĐ
Ngày ban hành 06/02/2022
Ngày hiệu lực 06/02/2022
Trích yếu nội dung Tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm 135 BC BCD_1.pdf
Văn bản mới