Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 45/BC-TTCH
Ngày ban hành 10/02/2022
Ngày hiệu lực 10/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-45. bc ngay 10.02.2022.pdf
Văn bản mới