Thông báo Triệu tập thí sính đủ điều kiện dự thi trắc nghiệm Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 02/TB-HĐTD
Ngày ban hành 14/02/2022
Ngày hiệu lực 14/02/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Triệu tập thí sính đủ điều kiện dự thi trắc nghiệm Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm 02 TB..._1.pdf
Văn bản mới