Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn Quỳnh Nhai tháng 02 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 06/BC-BTCD
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn Quỳnh Nhai tháng 02 năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Đào Đức Thuận
Tài liệu đính kèm 06 BC_1_20220215150703856.pdf
Văn bản mới