Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác quản lý, tổ chức cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 65/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác quản lý, tổ chức cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh 65 giao nop vu khi vat lieu no cong cu ho tro va phao nam 2022.pdf
Văn bản mới