Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2022
Số ký hiệu văn bản 69/KH-UBND
Ngày ban hành 22/02/2022
Ngày hiệu lực 22/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh thuc hie nghi quyet 05.pdf
Văn bản mới