Kế hoạch Tổ chức “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”
Số ký hiệu văn bản 06/KH-BĐD
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày hiệu lực 17/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm 06 KH_1.pdf
Văn bản mới