CV tăng cường việc thực hiện và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Nơi
Số ký hiệu văn bản 832/UBND-TCKH
Ngày ban hành 27/04/2022
Ngày hiệu lực 27/04/2022
Trích yếu nội dung CV tăng cường việc thực hiện và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Nơi
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv xu ly vphc tai san cong.pdf
Văn bản mới