Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 574/BC-UBND
Ngày ban hành 19/05/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm 574 .pdf
Văn bản mới