V/v nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1175/UBND-TP
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung V/v nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv 1175 nam bat kho khan vuolng mac pbgdpl va hoa giai chuan tcpl.pdf
Văn bản mới