V/v thực hiện quản lý cấp phép, thông báo đủ điều hiện hoạt động đối với cơ sở lưu trú du dịch trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1203/UBND-VHTT
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện quản lý cấp phép, thông báo đủ điều hiện hoạt động đối với cơ sở lưu trú du dịch trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv chi dao lap hs co so luu tru dl.pdf
Văn bản mới