Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 06/2022
Số ký hiệu văn bản 231/BC-VP
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 06/2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm 231 BC.pdf
Văn bản mới