Hội nghị tổng kết chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội xã Chiềng Khoang năm 2023
Ngày 17/11/2023, Ban Chỉ đạo 138 phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị tổng kết chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội xã Chiềng Khoang năm 2023. Đồng chí Lò Thanh Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên BCĐ; lãnh đạo cơ quan đơn vị, đội nghiệp vụ Công an huyện, UBND và các ngành, đoàn thể xã.

Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2023. Sau gần 01 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn xã Chiềng Khoang là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, công tác chuyển hóa, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban chỉ đạo thực hiện chuyển hóa địa bàn xã Chiềng Khoang đã thường xuyên quan tâm, tạo diều kiện giúp đỡ những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội. Trong đợt chuyển hóa đã đưa vào diện quản lý 26 người lầm lỗi, đưa ra 20 người có biểu hện tiến bộ, bị bắt và vắng mặt. Hiện đang quản lý, giáo dục, cảm hóa 62 người. Các tổ công tác của BCĐ đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; đồng thời tổ chức phát phiếu tố giác, phát giác tội phạm thu hút hơn 1.600 hộ tham gia. Các thông tin về tội phạm cũng đã được giao cho các cơ quan chuyên môn điều tra, xác minh, giải quyết đảm bảo tho quyền hạn và quy định của pháp luật. Xã cũng đã tổ chức ra mắt và lắp đặt mô hình “Camera an ninh” được  189 camera tại địa bàn các bản. Các nhóm liên gia tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Công tác củng cố hệ thống chính trị, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường thực hiện và dạt nhiều kết quả tích cực. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

anh tin bai

Hội nghị tổng kết chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội xã Chiềng Khoang năm 2023 

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận nêu lên một số cách làm, giải pháp, kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Căn cứ vào những kết quả đã đạt được, BCĐ 138 huyện Quỳnh Nhai xác định địa bàn xã Chiềng Khoang không còn là địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đề xuất BCĐ tỉnh đưa xã Chiềng Khoang huyện Quỳnh Nhai  ra khỏi diện chuyển hóa địa bàn phức tạp năm 2023./. 

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập