Tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 2303/UBND-TCKH
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung Tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Lường Thị Duyên
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-2303-tiet-kiem-chi-de-tang-thu-nhap-cbcc-2022.pdf
Văn bản mới