CV báo cáo tình hình thực hiện quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2185/UBND-TCKH
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung CV báo cáo tình hình thực hiện quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv 2185 quy ngoai ngan sach nam 2022.pdf
Văn bản mới