Đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2171/UBND-TCKH
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-2171-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022.pdf
Văn bản mới