V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2157/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-don-doc-day-nhanh-tien-do-ra-soat-ngheo-2022.pdf
Văn bản mới