Công tác kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2023
Nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 và năm 2023, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC những năm tiếp theo; Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. UBND huyện Quỳnh Nhai đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và hoạt động công vụ năm 2023.

 Đối tượng kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. UBND các xã: Nậm Ét, Chiềng Ơn, Chiềng Khoang và UBND xã Mường Giàng.

Nội dung kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm của các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung như: Sự chủ động, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm của CCHC, cụ thể: cải cách thể chế, cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Mốc kiểm tra: từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra; Thời gian kiểm tra: Từ Quý II đến hết Quý III năm 2023.

Thông qua kiểm tra kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác CCHC đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022-2023./.

Tác giả: Nguyễn Dũng - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 7,904
  • Tất cả: 1,774,058
Đăng nhập