Quỳnh Nhai đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong CCHC
Xác định Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính, sẽ tạo được tính đột phá, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Từ đầu năm đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cụ thể trong 9 tháng đã thực hiện hoàn thành việc nâng cấp 26 thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyên mức độ 4 tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 13/02/2023 của UBND huyện về việc công bố 26 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; Hướng dẫn UBND 11 xã triển khai áp dụng chứng thư số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Hoàn thiện việc rà soát nâng cấp toàn bộ thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho UBND xã Chiềng Khoang, xã Chiềng Bằng để hoàn thiện tiêu chí số 15 hành chính công trong bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh. Đã tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử được 16 tin, 7 bài; qua hệ thống truyền thanh cơ sở được 62 buổi; qua hệ thống cơ sở đoàn, tổ chuyển đổi số cộng đồng được 60 buổi; qua hệ thống trang mạng xã hội được 16 tin, 7 bài… Hoàn thành việc nâng cấp 240 thủ tục hành chính cấp huyện; 68 TTHC/xã cho các xã: Cà Nàng, Chiềng Khay, Mường Giôn, Mường Chiên, Pá Ma Pha Khinh, Chiềng Ơn, Mường Sại, Nặm Ét; 130 TTHC/xã Cho 03 xã: Mường Giàng, Chiềng Bằng, Chiềng Khoang lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Thông báo số 189/TB-UBND ngày 05/9/2023 của UBND huyện Quỳnh Nhai về việc công bố bổ sung dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Quỳnh Nhai./. 

anh tin bai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC xã Chiềng Khoang

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập