Quỳnh Nhai triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự đồng thuận của người dân. UBND huyện Quỳnh Nhai đã ban hành kế hoạch số 95 ngày 03/3/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác CCHC. Tuyên truyền về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Trong đó chú trọng tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp huyện... Đồng thời nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến, biểu dương những mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện CCHC trên địa bàn./.

Tác giả: Huyền Chung - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 866
  • Trong tuần: 866
  • Tất cả: 1,767,020
Đăng nhập