Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
75/TB-TCKH 10/02/2020 Thông báo công khai kết quả thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai huyện Quỳnh Nhai năm 2019
Lượt xem: 43
Tải về 0
08/TB-TNMT 15/05/2019 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của 61 thửa đất xã mường giôn, mường giàng
Lượt xem: 130
Tải về 1
220/TB-TCKH 25/04/2019 Thông báo công khai kết quả thu, nộp quỹ Phòng, chống thiên tai huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 194
Tải về 2
393/TB-CCT 26/02/2019 Thông báo công khai các doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến 31/01/2019
Lượt xem: 133
Tải về 2
27/TB-NV 12/07/2018 Thông báo kết quả họp xét nâng lương đối với cán bộ, công chức Quý II năm 2018
Lượt xem: 213
Tải về 1
215/TB-TCKH 14/11/2017 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành đấu giá tài sản Nhà nước là ô tô thanh lý tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 228
Tải về 5
07/KH-VHTT 31/07/2017 Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7/2017
Lượt xem: 210
Tải về 14
116/TB-HĐXTD 29/07/2017 Thông báo thí sinh trúng tuyển dụng Viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm 2015
Lượt xem: 7628
Tải về 106
66/TB-NV 29/07/2017 Thông báo kết quả xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung quý I năm 2016
Lượt xem: 1682
Tải về 115
78/CV-NV 29/07/2017 Về việc gửi đề tài sáng kiến cấp cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn huyện
Lượt xem: 412
Tải về 33