Quyết định về việc ban hành Bộ câu hỏi phần tìm hiểu kiến thức Liên hoan bản, xóm văn hóa tiêu biểu huyện Quỳnh Nhai lần thứ V
Số ký hiệu văn bản 06/QĐ-VHTT
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Bộ câu hỏi phần tìm hiểu kiến thức Liên hoan bản, xóm văn hóa tiêu biểu huyện Quỳnh Nhai lần thứ V
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Điêu Thị Nhất
Tài liệu đính kèm 06 qd vhtt.pdf
Văn bản mới