Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42/TB-UBND 09/02/2021 Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 32
Tải về 2
94/BC-UBND 28/01/2021 Công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyễn đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 21
Tải về 0
1/CT-UBND 04/01/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đất đai
Lượt xem: 18
Tải về 1
2250/QĐ-UBND 27/10/2020 Về việc đưa 51 thửa đất ra đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các xã: Mường Giàng, Mường Giôn, Mường Sại, Chiềng Bằng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đợt 4 năm 2020
Lượt xem: 17
Tải về 0
1658/UBND-TNMT 11/08/2020 V/v lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2023, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Lượt xem: 34
Tải về 3
868/BC-UBND 11/08/2020 Báo cáo Kết quả rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 21
Tải về 1
1599/UBND-TNMT 05/08/2020 V/v thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Lượt xem: 27
Tải về 1
741/BC-UBND 29/06/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, Quý II năm 2020 của UBND huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 26
Tải về 1
103/TB-UBND 17/06/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Văn Huy-Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp Hội đồng bồi thường, GPMB, hỗ trợ TĐC huyện
Lượt xem: 32
Tải về 2
1145/UBND-TNMT 02/06/2020 Tổ chức hưởng ứng tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Lượt xem: 42
Tải về 2
123