Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1454/UBND-LĐTBXH 12/07/2022 Thông báo nội dung tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS
Lượt xem: 18
Tải về 0
200/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 15
Tải về 0
96/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch Chương trình việc làm huyện Quỳnh Nhai năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về 3
98/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 31
Tải về 3
97/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 36
Tải về 2
231/UBND-LĐTBXH 10/02/2022 V/v phối hợp tuyển chọn lao động
Lượt xem: 43
Tải về 0
87/UBND-LĐTBXH 12/01/2022 Tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh
Lượt xem: 41
Tải về 1
2517/UBND-LĐTBXH 06/10/2021 V/v tiếp nhận đối tượng trẻ mồ côi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Lượt xem: 26
Tải về 0
2506/UBND-LĐTBXH 05/10/2021 V/v phối hợp tuyển lao động đi làm tại việc Công ty cổ phần Eurowindow
Lượt xem: 27
Tải về 0
2505/UBND-LĐTBXH 05/10/2021 V/v tiếp nhận học viên tại các Cơ sở Điều trị nghiện ma túy
Lượt xem: 41
Tải về 0
123456