Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
693/UBND-LĐTBXH 02/04/2021 V/v phối hợp tuyển chọn lao động
Lượt xem: 20
Tải về 2
379/UBND-LĐTBXH 22/02/2021 V/v thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021
Lượt xem: 26
Tải về 1
56/KH-UBND 22/02/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2021
Lượt xem: 28
Tải về 2
240/UBND-LĐTBXH 30/01/2021 V/v rà soát, báo cáo tổng hợp số lao động của địa phương
Lượt xem: 40
Tải về 6
40/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giải quyết việc làm và kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay quốc gia về giải quyết việc làm năm 2021
Lượt xem: 25
Tải về 1
2653/UBND-LĐTBXH 23/12/2020 V/v tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 20
Tải về 1
2538/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định thành lập các Tổ công tác rà soát và trực tiếp giám sát việc hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp tết nguyên đán cổ truyền Tân sửu năm 2021 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 30
Tải về 4
284/KH-UBND 11/11/2020 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Lượt xem: 21
Tải về 0
2075/UBND-LĐTBXH 01/10/2020 V/v rà soát đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và xét bổ sung người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 16
Tải về 0
970/BC-UBND 10/09/2020 Báo cáo Tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 26
Tải về 1
1234