Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2157/UBND-LĐTBXH 10/10/2022 V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Lượt xem: 262
Tải về 35
1933/UBND-LĐTBXH 13/09/2022 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Lượt xem: 207
Tải về 0
1916/UBND-LĐTBXH 12/09/2022 V/v thông tin tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thưc tập kỹ thuật tại Nhật Bản-Khóa 2 năm 2022
Lượt xem: 226
Tải về 0
1454/UBND-LĐTBXH 12/07/2022 Thông báo nội dung tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS
Lượt xem: 218
Tải về 0
200/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 171
Tải về 0
96/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch Chương trình việc làm huyện Quỳnh Nhai năm 2022
Lượt xem: 167
Tải về 3
98/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 153
Tải về 3
97/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 136
Tải về 2
231/UBND-LĐTBXH 10/02/2022 V/v phối hợp tuyển chọn lao động
Lượt xem: 156
Tải về 0
87/UBND-LĐTBXH 12/01/2022 Tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh
Lượt xem: 156
Tải về 1
123456