Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2157/UBND-LĐTBXH 10/10/2022 V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 Tải về
1933/UBND-LĐTBXH 13/09/2022 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tải về
1916/UBND-LĐTBXH 12/09/2022 V/v thông tin tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thưc tập kỹ thuật tại Nhật Bản-Khóa 2 năm 2022 Tải về
1454/UBND-LĐTBXH 12/07/2022 Thông báo nội dung tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS Tải về
200/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai Tải về
96/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch Chương trình việc làm huyện Quỳnh Nhai năm 2022 Tải về
98/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022, định hướng đến năm 2030 Tải về
97/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tải về
231/UBND-LĐTBXH 10/02/2022 V/v phối hợp tuyển chọn lao động Tải về
87/UBND-LĐTBXH 12/01/2022 Tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh Tải về
123456