Báo cáo kết quả xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1232/BC-UBND
Ngày ban hành 23/11/2020
Ngày hiệu lực 23/11/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2020
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm 1232 (1).pdf
Văn bản mới