Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức, dân vận, dân chủ, thi đua khen thưởng và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 355/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2022
Ngày hiệu lực 24/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức, dân vận, dân chủ, thi đua khen thưởng và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm saoy-355_1.pdf
Văn bản mới