Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 7 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 25/BC-BTCD
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 7 năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm 25 BC_0001.pdf
Văn bản mới