Phối hợp cấp tài khoản định danh điện tử đối với công chức, viên chức, cán bộ làm việc trong các cơ quan, đơn vị của huyện
Số ký hiệu văn bản 1449/UBND-CA
Ngày ban hành 11/07/2022
Ngày hiệu lực 11/07/2022
Trích yếu nội dung Phối hợp cấp tài khoản định danh điện tử đối với công chức, viên chức, cán bộ làm việc trong các cơ quan, đơn vị của huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-1449-tham-muu-ubnd-dinh-danh-1-.pdf
Văn bản mới