Tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (ngày 19/7/2022)
Số ký hiệu văn bản 881/BC-BCĐ
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (ngày 19/7/2022)
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-881. bc ksd ngay 19.7.2022.pdf
Văn bản mới