Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022 của HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 82/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022 của HĐND huyện
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Đinh Ngọc Vương
Tài liệu đính kèm 82 BC_0001.pdf
Văn bản mới