Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giải quyết việc làm và kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay quốc gia về giải quyết việc làm năm 2021
Số ký hiệu văn bản 40/KH-UBND
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giải quyết việc làm và kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay quốc gia về giải quyết việc làm năm 2021
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Lò Thanh Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới