Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2505/QD-UBND
Ngày ban hành 17/12/2020
Ngày hiệu lực 17/12/2020
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới