Công văn đẩy mạnh triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 289/UBND-NV
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Trích yếu nội dung Công văn đẩy mạnh triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới