Phương án đảm bảo hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 85/PA-UBND
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Trích yếu nội dung Phương án đảm bảo hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới