Kết luận của đồng chí Lò Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 06/02/2021
Số ký hiệu văn bản 41/TB-UBND
Ngày ban hành 06/02/2021
Ngày hiệu lực 06/02/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lò Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 06/02/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới