V/v thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 76/UBND-VP
Ngày ban hành 19/02/2021
Ngày hiệu lực 19/02/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới