Thông báo thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 11/TB-UBBC
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới