Kế hoạch Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân theo Quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân theo Quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới