Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 89/KH-UBND
Ngày ban hành 08/03/2021
Ngày hiệu lực 08/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới