Kế hoạch Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 120/KH-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày hiệu lực 02/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới