Kế Hoạch Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 144/KH-UBND
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung Kế Hoạch Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới