Thực hiện Thông báo số 201/TB-VPUB ngày 05/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 987/UBND-VP
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày hiệu lực 06/05/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Thông báo số 201/TB-VPUB ngày 05/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới