Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 999/UBND-VP
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới