Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 179/BC-VP
Ngày ban hành 18/05/2021
Ngày hiệu lực 18/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lường Văn Nguýn
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới